Johanne Louise

Archive for Politiske innlegg

Heksejakt og hysteri anno 2009

Det var ein gong i fjerne tider at kvinner kunne bli dømde for hekseri og brende pÃ¥ bÃ¥let av den grunn. I vÃ¥re dagar ser vi pÃ¥ den slags som hysteri og galskap, men den gongen var dette rekna for sakleg fundert. NÃ¥r ei ku styrta pÃ¥ bÃ¥sen, sÃ¥ mÃ¥tte det jo vera den kloke […]

Kommentarar

Det som hende under krigen engasjerer oss framleis – men kan vi tenkje oss inn i stoda den gongen?

Atter og atter fÃ¥r vi oppleva at det som skjedde her i landet i perioden 1940 – 45 engasjerer folk framleis. Men ikkje alle engasjerer seg pÃ¥ same vis. Og det som stundom kan vera vanskeleg, er den naive og utvendige mÃ¥ten notidas menneske ser pÃ¥ det pÃ¥. Det blir ofte for enkelt, for og […]

Kommentarar

Tale ved grava til Ingeborg Refling Hagen 17.mai 2008

 Ut mot Mjøsa ligg det ein del store røyser. Gravrøyser over bronsealderens overklasse – seier arkeologane. Det er ikkje berre her i landet ein finn slikt. Folk har til alle tider bygd det vi kallar «gravmæle». Det har blitt lagt ned masse arbeid pÃ¥ Ã¥ byggje røyser, pyramidar eller andre av dei forseggjorte gravmælene frÃ¥ […]

Kommentarar

ME-sjukdom, sterk atomindustri og feige styresmakter

Eg har no lesi om familien Ottesen og pÃ¥kjenninga med to sjuke døtrer. FrÃ¥ ei eg kjenner som har «ME» kjenner eg litt til sakene. Ho skriv til meg at folk ofte har rota saman dei to problema: «Utbrenthet» og «Utmattelses-syndrom». Det siste er ein typisk moderne sjukdom. PÃ¥ den eine sida er det nemnt […]

Kommentarar

Om antisemittismen

Atter og atter må eg åtvare dykk mot antisemittisme. Ikkje avdi eg krev at nokon skal sjå ei folkegruppe som ufeilbarleg eller berre englar, men avdi nettopp antisemittismen er noko meir enn den vanlege rasismen – den har med den moderne redsla for å ta på seg si eiga synd å gjera, og det er […]

Kommentarar

Natursyn

Der Trondheimsvegen smøyer seg… Ute regner det gule bjørkeblad. Det knistrar i små lydar når blada slepp og daler nedetter. Samstundes rislar det stilt i haustregn. Veit de kva eg trur? Eg trur at når eg kjenner meg glad innvendig ved å oppleva slikt, da er eg i samklang med forfedrer i tusenvis av år […]

Kommentarar

Austerrike og nazismen

I det siste har bÃ¥de radio og aviser brukt formuleringar som «Ã˜sterrikes manglende oppgjør med fortiden». Det gjeld tida før verdskrigen, det gjeld dei som eigenleg likte at Hitler gløypte Austerrike, det gjeld antisemittisme og nazisme.

Det har også blitt sagt at Austerrike etter krigen gjorde det kunststeget å få det til at dei sjølve var offer for Hitlers ekspansjonspolitikk i staden for å sjå i auga at dei var medskuldige.

Eg trur alle slike problemstillingar blir forenkla og skjematisert når ein ser det på avstand.

Kommentarar

Ingeborg Refling Hagens antinazistiske pedagogikk

Ingeborg Refling Hagen sin anti-nazistiske pedagogikk Da Ingeborg Refling Hagen skulle kjempe mot nazismen laga ho mellom anna fest på henrik wergelands fødselsdag Dersom eg skulle karakterisere Ingeborg Refling Hagen som person, etter 38 års nært kjennskap til vedkomande, ville eg seia at ho var sterk og levande, full av energi og medmenneskeleg varme, ærbødig […]

Kommentarar

MOBBING ELLER JOURNALISTIKK? Dag og Tid og Hans Egede.

Ein undarleg presentasjon av Hans Egede Da eg tok opp Dag og Tid for 24. august 1995 og tok til å lesa, fekk eg meg ein støkk. I fyrste omgang prøvde eg å seia til meg sjølv at det måtte vera fleire som heitte Hans Egede – nett som det har vori mange Jonas Lie’er. […]

Kommentarar