Johanne Louise

Urealistiske kommentarar om Florence Nightingale

  (Ei noko forkorta utgÃ¥ve av dette innlegget kom inn i «Levende historie», som svar pÃ¥ noko dei hadde skrivi, og eg sette pris pÃ¥ svaret frÃ¥ redaksjonen som sa at dei skjøna at eg hadde reagert pÃ¥ formuleringa i bladet.  Dei hadde ikkje meint det heilt slik, skjønar eg, dei skreiv: «- teksten skulle […]

Kommentarar

Gode biografiar av Tordis Ørjasæter

    Det er sjeldan Ã¥ finne gode biografiar. Det er altfor ofte at den som skriv, indirekte avslører seg sjølv, sine draumar og tankar. Ofte blir ein meir kjent med den som skriv biografien enn med den det er skrivi om. Særleg er det avslørande kva biografen trur pÃ¥ av det han/ho snappar opp […]

Kommentarar

Heksejakt og hysteri anno 2009

Det var ein gong i fjerne tider at kvinner kunne bli dømde for hekseri og brende pÃ¥ bÃ¥let av den grunn. I vÃ¥re dagar ser vi pÃ¥ den slags som hysteri og galskap, men den gongen var dette rekna for sakleg fundert. NÃ¥r ei ku styrta pÃ¥ bÃ¥sen, sÃ¥ mÃ¥tte det jo vera den kloke […]

Kommentarar

Det som hende under krigen engasjerer oss framleis – men kan vi tenkje oss inn i stoda den gongen?

Atter og atter fÃ¥r vi oppleva at det som skjedde her i landet i perioden 1940 – 45 engasjerer folk framleis. Men ikkje alle engasjerer seg pÃ¥ same vis. Og det som stundom kan vera vanskeleg, er den naive og utvendige mÃ¥ten notidas menneske ser pÃ¥ det pÃ¥. Det blir ofte for enkelt, for og […]

Kommentarar

Brev til Andreas Viestad!

(Som svar pÃ¥ Dagblad-oppslaget om pottitnasjon ) Det er dei underlegaste idéar folk har nÃ¥r det gjeld det som heiter norsk mat. T.d. las eg i ei bok om krydder at karve var brukt i Russland, men at Sverige og Noreg no i det siste hadde lært Ã¥ bruke karve frÃ¥ folka lenger sør. Dette […]

Kommentarar

Tale ved grava til Ingeborg Refling Hagen 17.mai 2008

 Ut mot Mjøsa ligg det ein del store røyser. Gravrøyser over bronsealderens overklasse – seier arkeologane. Det er ikkje berre her i landet ein finn slikt. Folk har til alle tider bygd det vi kallar «gravmæle». Det har blitt lagt ned masse arbeid pÃ¥ Ã¥ byggje røyser, pyramidar eller andre av dei forseggjorte gravmælene frÃ¥ […]

Kommentarar

Om «gull» og forventningar – svar til Tron Soot-Ryen

Her i familien handlar vi gjerne pÃ¥ Coop, har eit coop-medlemskap og har til dags dato vori nøgd med det. Ikkje alle coop-butikkar har like mange økologiske varer, har eg oppdaga, men eg er glad for alt som er. Eg tek ogsÃ¥ med meg Coop-medlems-bladet nÃ¥r eg kan. Men no sist var det eit innlegg […]

Kommentarar

ME-sjukdom, sterk atomindustri og feige styresmakter

Eg har no lesi om familien Ottesen og pÃ¥kjenninga med to sjuke døtrer. FrÃ¥ ei eg kjenner som har «ME» kjenner eg litt til sakene. Ho skriv til meg at folk ofte har rota saman dei to problema: «Utbrenthet» og «Utmattelses-syndrom». Det siste er ein typisk moderne sjukdom. PÃ¥ den eine sida er det nemnt […]

Kommentarar

Om antisemittismen

Atter og atter må eg åtvare dykk mot antisemittisme. Ikkje avdi eg krev at nokon skal sjå ei folkegruppe som ufeilbarleg eller berre englar, men avdi nettopp antisemittismen er noko meir enn den vanlege rasismen – den har med den moderne redsla for å ta på seg si eiga synd å gjera, og det er […]

Kommentarar

Om å laga pilgrimslei

Bjarne Grandum har skrivi ein artikkel (Hamar Dagblad 5/8 1998) der han presiserer at ein bør finne fram til den gamle leia som pilegrimane gjekk når ein skal laga moderne pilegrimsleier. Det er eg for så vidt samd i, men eg har visse ting å føye til det han har skrivi. Min bakgrunn for å […]

Kommentarar

Førre postar